Reklame:

Procesi i paketimit te portokallit

Makineria për përpunimin dhe paketimin e agrumeve. Nje linje e tere e mekanizuar per pastrimin seleksionimin dhe paketimin e portokallit dhe frutave te tjera.