Reklame:

Shtyrje afati: Thirrje për ofertë për përgatitje dhe montim stola metalikë

Thirrje për ftesë për ofertë

Objekti: Përgatitje dhe montim stola metalikë me elementë druri.

Organizata Horizont EU po zbaton në qytetin e Lushnjës projektin “Rinia si faktor ndryshimi në realitetin mjedisor dhe sportiv” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2), i cili financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), duke mbështetur bashkitë në zhvillimin e mekanizmave transparente të financimit për OSHC-të, në mënyrë që të përmirësojë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në komunitetin lokal.

Në kuadër të zbatimit të këtij projekti, organizata Horizont EU shpall ftesën për ofertë me objekt:  Përgatitje dhe montim stola metalikë me elemente prej druri për nevojat e zbatimit të këtij projekti në komunitetin e Lagjes Gafurr Muco, Lushnjë.

Subjektet e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre sikurse parashikohet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj ftese  afati i të cilës shtyhet deri më 24 Mars 2023:

  • adresën e e-mailit: [email protected]
  • në adresën postare: Lagja: Kongresi, rruga “Arben Vogli”, A&B Center, Lushnje
  • kontakt: 069 20 68 229