Reklame:

“Ecolibera”, shtepia e se ardhmes ne kodrat e Italise- Zero fatura per t’u paguar

Pavarësia ekonomike dhe energjetike nga sot nuk është më ëndërr, por bëhet realitet, falë teknologjisë dhe dizajnit të specializuar.

Eleminimi i kostos së mirëmbajtjes së shtëpive dhe veturave, falë tepricës së energjisë, eliminon varësinë ekonomike nga karburantet fosile dhe çliron mjedisin nga emetimet. Një shtëpi me kosto zero, pra, që paguan vetveten plotësisht me kalimin e kohës dhe që mund të arrijë një të ardhur të rëndësishme.

Shtëpia Ecolibera na lejon të shndërrojmë energjinë e diellit në aq shumë energji elektrike sa ajo nuk ka asnje linje te jashtme te energjise elektrike por edhe te gazit.

Në një kodër, pak kilometra nga qendra e Astit në Milano ndodhet kompleksi i parë i banimit në Itali në kategorinë energjetike A4. Vila e parë ‘Ecolibera’ e emërtuar kështu sepse ka synim që të jetë miqësore ndaj mjedisit dhe e pavarur totalisht në aspektin energjetik, është inauguruar këtë muaj në Castiglione.

Eco do të thotë ekologjike sepse banesa ka zero emetime. Po është edhe ekonomike dhe investimi kthehet për një 5 vjeçare dhe garanton kohëzgjatje të madhe. Ulja e kostove ndjehet direkt sepse hiqen shpenzimet e karburantit dhe faturat e tjera” shpjegon Pierpaolo Zampini, themelues i Finlibera, shoqëri milaneze që ka idetuar projektin.  Shtëpia është e projektuar që të qendrojë e palidhur me rrjetin elektrik dhe atë të gazit. Këto nevoja sigurohen përmes një impianti fotovoltaik me efiçencë të lartë. Madje, edhe duke përdorur pajisjet e palestrës që ka vila, prodhohet energji

Abbiamo completato la costruzione della prima Villa Ecolibera full optional al mondo. Non è un disegno; foto e video sono reali. L’indipendenza economica ed energetica da oggi non è più un sogno, ma diventa realtà, grazie alla tecnologia e alla progettazione specializzata. Azzerare del tutto i costi di mantenimento della casa e delle auto vetture, grazie al surplus energetico, elimina la dipendenza economica dai carburanti fossili e libera l’ambiente dalle emissioni. Una casa a emissioni zero quindi, che si ripaga completamente nel tempo e che può realizzare una rendita importante. Acquistare oggi case e auto che funzionano con carburanti, siano metano o benzina o altro, non ha più alcun senso. Una casa energy plus Ecolibera ci permette di trasformare l’energia del sole in tanta elettricità e quindi in beni, servizi, mobilità, cibo e criptovaluta. Dopo averla mostrata al Tesla Owners Italia Forum a Milano e al Rotary Club di Sanremo Hanbury, oggi è stata presentata alla stampa in anteprima ad Asti dal vivo.#Fotovoltaico #Tesla #Powerwall #LG #Panasonic #BuderusFinlibera S.p.A. Tesla Owners Italia

Gepostet von Ecolibera am Mittwoch, 2. Oktober 2019