Reklame:

EFSA: Konsultim publik mbi pranine aflatoksines ne ushqim

Autoriteti Europian i Sigurise Ushqimore (EFSA) po fillon një konsultë publike mbi rreziqet për shëndetin publik në lidhje me praninë e aflatoksinave në ushqim.
Aflatoksinat janë mykotoksina të prodhuara nga dy lloje të Aspergillus, një jane kërpudhat që gjenden veçanërisht në zonat me klimë të nxehtë dhe ato ne zona të lagësht. Aflatoksinat dihet se janë gjenotoksike (të afta për të dëmtuar ADN-në) dhe kancerogjene.

Ekspozimi më i madh i njeriut vjen nga kokrra të ndotura dhe produktet e tyre të rrjedhura. Për më tepër, aflatoksina M1 mund të gjendet në qumësht. Paneli CONTAM arriti në përfundimin se ekspozimi dietik i popullatës evropiane ndaj aflatoksinave ngre një shqetësim të mundshëm shëndetësor.

Afati i fundit për dorëzimin e komenteve është 15 nëntori 2019.

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/public-consultation-aflatoxins-food