Reklame:

“Tetra Top” paketimi i standarteve EU, prej 6 vitesh ne kompanine LUFRA

Tetra Top eshte nje paketim i standarteve europiane i kompanise Tetra Pak i cili u soll per here te pare ne shqiperi nga kompania Lufra ne vitin 2013.

Lufra kompania lider e grumbullimit, perpunimit dhe tregtimit te produkteve te qumeshtit ne vendin tone gjithmone ka patur objektiv te saj cilesine dhe standartet me te mira per sigurine e konsumatorit.

Konsumatori deshiron qe ushqimi te jete ne perputhje me shijen, ngjyren, strukturen dhe vleren ushqyese. Produktet e tregtuara me TetraTop jane krijuar per te mbrojtur dhe ruajtur ushqimin per te permbushur pritshmerite e klienteve, dhe Lufra kete e ka deshmuar me se miri duke kryesuar me merite te plote tregun vendas.

Lufra beri te mundur qe ne vitin 2013 te sillte per here te katert ne te gjithe rajonin e Ballkanit paketimim me higjenik ne bote per produktet e fresketa, paketimin TetraTop me sistemin ESL (extended shelflife). Linja e perpunimit dhe procesimit eshte teresisht automatike dhe higjenike, nga pranimi i lendes se pare deri ne paketimin e produktit final.

Te gjithe pajisjet e perpunimit dhe paketimit Tetra Pak jane projektuar per te permbushur standardet me te perparuara te higjienes, te permbushin te gjitha detyrimet ligjore dhe te minimizoje mbeturinat duke respektuar edhe natyren.

Te gjitha materialet baze te perdorura ne paketimin jane plotesisht ne perputhje me legjislacionin perkates te kontaktit me ushqimin.