Reklame:

EFSA: Sondazhet e reja rrisin bazen e te dhenave dhe sigurine per konsumin e ushqimit ne BE

EFSA ka zgjeruar bazën e të dhënave për konsumin e ushqimit me një grup të ri të të dhënave të mbledhura në kuadër të projektit të menusë së BE-së.

Publikimi i ri përfshin nëntë sondazhet shtesë dietike të kryera në gjashtë vende – Austri, Belgjikë, Qipro, Greqi, Hollandë dhe Slloveni. Sondazhet ofrojnë informacione të reja në të gjitha grupmoshat e përfshira në Menynë e BE-së – latantet, fëmijët, adoleshentët, të rriturit, të moshuarit dhe grupet speciale. Për herë të parë, statistikat janë të ndara sipas gjinisë.

Qëllimi i projektit të menusë së BE-së është të mbledhë të dhëna të harmonizuara me cilësi të lartë nga Shtetet Anëtare, duke mbuluar të gjitha grupmoshat nga tre muaj deri në 74 vjeç. Standardizimi i mënyrës së grumbullimit të të dhënave e bën informacionin më të lehtë për të krahasuar dhe përmirësuar cilësinë e vlerësimeve të rrezikut të bërë nga EFSA që mbështeten në informacionin dietik.

Sofia Ioannidou, menaxher i projektit të menusë së BE, tha: “Kjo lëshim rrit ndjeshëm proporcionin e informacionit të harmonizuar në bazën e të dhënave. Shtesat e tyre nënkuptojnë se më shumë se gjysma e sondazheve që përfshijnë latantet, fëmijët e vegjël, adoleshentët, të rriturit dhe grupet speciale janë realizuar duke përdorur metodologjinë e menusë së BE-së.

“Projekti vazhdon të përparojë shumë falë angazhimit të partnerëve të EFSA në Shtetet Anëtare.”

Baza e të dhënave për konsumin e ushqimit luan një rol kryesor në vlerësimin e rreziqeve që lidhen me rreziqet e mundshme në ushqim, duke lejuar vlerësimet e ekspozimit të konsumatorëve ndaj rreziqeve të tilla, një hap thelbësor në procesin e vlerësimit të rrezikut.

Që nga viti 2011 EFSA ka siguruar mbështetje financiare dhe udhëzime për mbledhjen e të dhënave për 21 vende nën ombrellën e menusë së BE-së. Deri më tani 17 studime janë përfunduar nga 11 vende. Vëzhgime shtesë do të shtohen në bazën e të dhënave të EFSA gjatë viteve të ardhshme.

https://www.efsa.europa.eu/en/news/new-surveys-boost-food-consumption-database