Reklame:

Lushnja dhe klima e saj sjellin investitore ne bujqesi!

“Rijk Zwaan” eshte nje kompani e prodhimit te farerave ne rruge shkencore. Krijuar ne vitin 1924 kjo kompani eshte eksportuese e 47 produkteve te saj ne perime ne shume vende te botes. Me qender ne Hollande dhe me nje kontroll rigoroz te çdo produkti Rijk Zwaan eshte nje kompani e njohur ne treg dhe jep garanci te plote per produktet qe ofron.
“Eli Eksport” ka mbjelle nje sip te kornishonit ne Lushnje dhe eshte duke zgjeruar aktivitetin e saj çdo dite. Edukimi dhe trajnimi i fermereve mbi menyrat e kultivimit te kornishonit si dhe trajtimin e tij ne te gjitha fazat nga mbjellja deri ne vjelje eshte nje nga sfidat qe kane objekt te gjithe investitoret.

Trajtimi i bimes me preparate te cilat jane te gjitha sipas listes se BE-se, do te rrise cilesine dhe sigurine e produktit per konsumatorin.
Sigurimi i trajtimit te bimes dhe konsulenca e vazhdueshme qe ofron kompania Eli Eksport ne tegjitha fazat e zhvillimit jane nje garanci e shtuar e sigurimit te cilesise, sasise dhe tregut te kornishonit me nje çmim te mire çka siguron ekonomi te mire per fermerin dhe garanci te kontratave per kompanine perpunuese ne Gjermani!