Reklame:

Reportazh nga takimi i Grupi Kombetar Teknik i Punes GlobalGAP me grumbullues dhe eksportues te fruta perimeve.

Takimi i Grupi Kombetar Teknik i Punes GlobalGAP me grumbullues dhe eksportues te fruta perimeve u mbajt ne qytetin e Fierit. Qellimi kryesor ishte  diskutimi dhe bashkerendimi i veprimeve per te nxitur prodhimtarine e tregut te Fruta Perimeve te destinuar per eksport ne tregjet me vlere te larte, duke patur eksportuesit si rregullatoret kryesore per zbatiin dhe certifikimin e standarteve te cilesise.

Risi Albania është një projekt inovativ, i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, SDC, në partneritet me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe që zbatohet nga Helvetas dhe Partnerët Shqipëri. Projekti synon të ofrojë më shumë mundësi punësimi për të rinjtë dhe të rejat në Shqipëri, nga mosha 15-29 vjeç, në mënyrë të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse.