Reklame:

Bujqësi më efikase e mjedisore me plehërim gjethor

SKEMA E KOMPENSIMIT TË PRODHUESVE BUJQËSORËPlehërimi me gjethe rrit në mënyrë fantastike efikasitetin e fekondimit tuaj.

Lëndët ushqyese të tokës nuk janë gjithmonë plotësisht të disponueshme. Kjo është veçanërisht për shkak të: – shpëlarjes, – fiksimeve të dheut, – bllokimeve dhe humbjeve të tjera. Me plehërimin me gjethe mund të shmangim këta faktorë. Plehërimi me gjethe i aplikon lëndët ushqyese direkt në gjethe, atje ku bima ka më shumë nevojë për to.

Me aplikimet me gjethe mund të zgjidhen të gjitha problemet ushqyese, sepse gjethja përthith gjithashtu elementë major, meso elementë si mikro-ushqyes ose elementë gjurmë.

BMS Micro-Nutrients zhvilloi programe ushqyese të përshtatura për të korrat tuaja. Ju do të duhet të aplikoni lëndë ushqyese të ndryshme në përmasat e duhura në kohën e duhur. Kjo siguron një rezultat optimal: dhe një rendiment më të lartë të një cilësie superiore.

3 arsyet më të rëndësishme për të filluar me plehërimin me gjethe:

  1. Disponueshmëria optimale për të korrat tuaja

Ushqyesit nga plehërimet e zakonshme të tokës shpesh humbasin plotësisht ose pjesërisht për shkak të:

  • reaksioneve dytësore (reshje ose adsorbimi në kompleksin e tokës)
  • Shpëlarje
  • Cilësia e keqe e plehut

Pra, plehërimi me gjethe është më efikas sepse lëndët ushqyese të keluara janë plotësisht të disponueshme nga bimët.

  1. Rezistente ndaj motit

Gjatë periudhave të ftohta kur toka nuk ngrohet mjaftueshëm, aplikimi i tokës është i padobishëm sepse rrënjët e bimëve nuk janë shumë aktive. Nëse shfaqen mangësi ose nëse dëshironi të stimuloni rritjen e bimëve tuaja në atë kohë, aplikimi i ushqimit nepermjet gjetheve është zgjidhja më e mirë. Ushqimi ne gjethe nxit rritjen e bimëve tuaja edhe në kushte moti më pak të favorshme.

  1. Miqësore ndaj mjedisit

Legjislacioni europian për ndotjen e ujit të shkaktuar nga kullimi i plehrave po bëhet gjithnjë e më i rreptë. Per kete arsye, duhet t’i merrni parasysh disa rregulla strikte. Fertilizimi gjethor ju ofron zgjidhjen në këtë drejtim. Shpëlarja e nitrateve dhe elementëve të tjerë reduktohet fuqishëm nëse zëvendësoni plotësisht ose pjesërisht aplikimet e tokës me aplikime gjethore. Për të ruajtur produktivitetin, nevojitet një sasi totale më e vogël e plehrave, të cilat përdoren në mënyrë më efektive. Fertilizimi gjethor është një zgjidhje miqësore për mjedisin.

 

Chelate (mikroelement organik) për rezultate më të mira

BMS Micro-Nutrients N.V beson pa kushte në përdorimin e mikroelementeve të keluara. Ato ofrojnë shumë përparësi. Më të rëndësishmet janë:

  • Rezistente ndaj reaksioneve dytësore të padëshirueshme si dhe janë shumë të tretshme në ujë.
  • Bimët thithin mirë vetëm lëndët ushqyese që janë krejtësisht të tretshme në ujë.

Kelatet gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm pas momentit të perdorimit. Pas  perthithjes, kelatet kanë një shpërndarje më të mirë brenda bimës. Krahasuar me kripërat ose bllokimet e komponimeve të metaleve të patretura, mikroelementet e keluar kanë kështu një zhvendosje më të mirë.