Reklame:

Orizi shumëvjeçar dhe mbijetesa e fermerëve kinezë!

Kur Liang Yuxin dëgjoi për herë të parë për një  varietet të ri orizi  që mund të korrej për disa vite pa u rimbjellur, ai donte ta provonte me patjeter.

Ka shumë parcela të shtrira në zonat rurale të Kinës jugore dhe kostoja e mbjelljes është e lartë. Por nëse mund të mbillej një herë oriz dhe të korrej për disa vite, kostoja do të ishte shume e ulet.

Zhvilluar nga studiues nga Universiteti Yunnan gjatë dy dekadave, varieteti shumëvjeçar i orizit jo vetëm që ka demonstruar potencial rendimenti, por gjithashtu ka ulur kostot dhe ka përmirësuar cilësinë e tokës, sipas një studimi të botuar së fundmi në revistën e rishikuar nga kolegët Nature Sustainability.

Rendimenti i tij është treguar të jetë pak më i lartë se ai për orizin vjetor për katër vitet e para, me një mesatare prej 6.8 ton për hektar në sezon, krahasuar me 6.7 ton të varietetit të rimbjellur.

Ndërsa kostot janë të ngjashme për të dy llojet e orizit në sezonin e parë, varieteti shumëvjeçar nuk ka nevojë për mbjellje, mbjellje dhe lërim për disa vite, që do të thotë se fermerët mund të kursejnë deri në 1,400 dollarë amerikanë për hektar në sezonin e mëpasshëm.

Në përgjithësi, orizi shumëvjeçar mund të ulë kostot e punës me 60 për qind dhe të përgjysmojë kostot e inputeve për çdo cikël të rritjes. Përfitimet ekonomike neto mund të variojnë nga 17 për qind deri në 161 për qind mbi orizin vjetor në vende të ndryshme mbjelljeje, sipas autorëve të studimit.

Ky lloj orizi u vu në dispozicion komercialisht për fermerët kinezë në 2018 dhe ishte ndër 29 varietetet e rekomanduara atyre nga Ministria e Bujqësisë dhe Çështjeve Rurale në fillim të këtij viti.

Vitin e kaluar, sipërfaqja totale e mbjellë e orizit shumëvjeçar në Kinë ishte mbi 15,000 hektarë, katër herë më e lartë se në vitin 2020.

Liang mbolli një varietet tjetër shumëvjeçar, PR25, në më shumë se 1 hektar në gusht dhe korri mbi 8 ton tre muaj më vonë.

“Ne kemi besim te orizi shumëvjeçar,” tha Liang, i cili synon të zgjerojë më tej zonën e tij të kultivimit.

“Normalisht është shumë e vështirë të fitosh para duke kultivuar oriz. Por pas mbjelljes së orizit shumëvjeçar, jam i kënaqur që [mund të] fitojmë para nëse e menaxhojmë mirë. Do të jetë një përfitim i madh për fermerët nëse kultivimi i tij promovohet.”