Reklame:

Rivitalizim i rrjetit lokal “Vendi Ynë e Ardhmja e Fëmijëve Tanë”

Rrjeti Lokal “Vendi Ynë e Ardhmja e Fëmijëve Tanë” analizon ecurinë e projektit ”Rrjetëzimi dhe Advokim për Aksione Komunitare të Ruajtjes së Burimeve Natyrore Lokale” i financuar nga Leviz Albania dhe zbatuar nga Insituti per Mbrojtjen e Natyres ne Shqiperi (INCA) ne partneritet me Klubin Ekologjik – Lezhe, Shoqaten Horizont EU – Lushnje, Shoqaten “Mbrojtja e Mjedisit dhe Zhvillimi i Turizmit-Kukes”