Reklame:

Axhenda e BE-se per “Bujqesine e Gjelber”

Nga Specialisti i Bujqesise Ilir Pilku

I dini objektivat e axhendes se BE-se mbi “Bujqesine e Gjelber”, pjese e reformes se CAP (Politikat e Perbashketa Europiane) 2023-2027?

Objektivat bujqësore të Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane do të arrihen deri në vitin 2030 sipas BE-së mbi strategjitë nga “ferma në tavoline” dhe biodiversiteti jane:
– Të paktën 10% e sipërfaqes bujqësore të BE-së do te jete nën karakteristika të peizazhit me diversitet të lartë.
– Të paktën 25% e tokës bujqësore të BE-së do te jete nën bujqësi organike.
– Ulja e përdorimit të përgjithshëm dhe rrezikut të kimikateve me 50%.
– Ulja e humbjeve të lëndëve ushqyese me të paktën 50%.
– Ulja e plehrave me të paktën 20%.
– Ulja e shitjeve të antimikrobikëve për kafshët e mbareshtuar me 50%.
Integrimi drejt Europes kerkon politika bujqesore te strukturuara bazuar ne Politikat e Perbashketa Europiane (CAP). Puna profesionale e institucioneve 10-fishohet, ekspertiza profesionale dhe gjuha e huaj eshte thelbesore.