Reklame:

Roli i shoqatave si organizime lobuese

Nga Ilir Pilku – Ekspert bujqesie.
FERMERE! Filloni te mendoni seriozisht per tu organizuar ne shoqata ligjore per lobimin e ceshtjeve te biznesit tuaj.

Marr shkas nga nje debat televiziv, mbi rolin e shoqatave qe operojne ne Republiken e Shqiperise, dhe veprimtarise se tyre ne mbrotje te interesave te grupeve te tyre te interesit, pra anetarsise. Nderkohe ne studio, kryetari i KASH-it, deklaroi qe kete rol e kane vetem Sindikatat duke shfaqur nje kundershtim me opinionin qe une prezantova, dhe qe lidhej me protesten e blegtoreve.

Sqaroj qe ne Shqiperi, roli i Shoqatave eshte kthyer ne nje aktivitet biznesi per drejtuesit e tyre duke mos luajtur rolin apo misionin e tyre ne mbrotje te grupeve te interesit, anetaresise se tyre.
Ne baze te ligjshmerise, po jap me poshte se kush eshte misioni i shoqatave ne Shqiperi:

“Shoqatat luajnë një rol të rëndësishëm në shoqëri duke përfaqësuar interesat e anëtarëve të tyre dhe duke kontribuar në zhvillimin e shoqërisë civile”. Roli i shoqatave është i shumëllojshëm dhe përfshin disa aspekte si me poshte:

Advokimi dhe Lobimi
Përmes advokimimit dhe lobimit, ato mund të ndikojnë në proceset vendimmarrëse dhe të sjellin ndryshime në politika dhe ligje që lidhen me fushat e tyre të interesit.

Përfaqësimi në Institucionet Publike
Shoqatat mund të kenë përfaqësim në institucionet publike dhe organe këshillimore, duke kontribuar në proceset vendimmarrëse dhe duke shpallur qëndrimet e tyre lidhur me politikat dhe projektet e planifikuara.

Ndihma Humanitare dhe Zhvillimi
Shoqatat mund të ofrojnë ndihmë humanitare në situata emergjente dhe të kontribuojnë në projekte të zhvillimit për të përmirësuar kushtet e jetesës në komunitete të ndryshme.

Edukimi dhe Informacioni
Shoqatat janë burime të rëndësishme të edukatës dhe informacionit.

Përfaqësimi i Minoriteteve dhe Grupimeve të Interesit
Shoqatat mund të përfaqësojnë minoritetet, grupimet e interesit, ose komunitete të veçanta dhe të mbrojnë të drejtat dhe nevojat e tyre në nivele lokale, kombëtare, dhe ndërkombëtare.

Mobilizimi dhe Organizimi i Komunitetit
Shoqatat mund të mbledhin dhe organizon komunitetin për të përcjellë një qëllim të përbashkët, të koordinojë veprimtaritë, dhe të adresojë çështje të përbashkëta.

Mbështetja dhe Këshillimi Profesional
Shoqatat profesionale ofrojnë mbështetje dhe këshillim profesionist për anëtarët e tyre, duke përfshirë trajnime, mentorim, dhe shpërndarje të informacionit.