Reklame:

Çmimet e tregtimit me shumice te fruta-perimeve Lushnje (9 Prill 2020)

Çmimet e tregtimit me shumice te fruta-perimeve ne Lushnje per daten 9 Prill 2020. Lista e çmimeve te produkteve te meposhtme mundesohet nga “Elian Eksport” – Lushnje.