Sikur drejtësia të kishte funksionuar!

“Forma më e keqe e padrejtësisë është drejtësia e pretenduar” është një shprehje e filozofit të lashtë grek, Plutonit. Shpërdorimi i pushtetit, që sjell përfitime të padrejta për individët, organizatat ose qeveritë, ka qenë gjithnjë shqetësim, sidomos në vendet në tranzicion dhe me demokraci të dobët, duke nxitur nisma të shumta për ta frenuar këtë […]