Mbledhje e shpejte dhe efikase e patates!

Gjatë shkuljes së patates zihet një sasi e madhe e masës së përgjithshme. Për çdo një metër gjatësi përfshihen 2-3 kg patate, por dhe 60-80 kg truall (edhe për gjatësinë më të vogël prej 12-14 cm). Gjatë shkuljes së patates prej një hektari ngrihet dhe ndahet nga trualli rreth 900-1200 t tokë, ndonjëherë edhe deri […]