Dita Ndërkombëtare e Ligatinave në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta.

Dita Ndërkombëtare e Ligatinave në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta

Ligatinat ose sistemet e “tokave të lagura”, janë sipërfaqe ujore të përhershme ose përkohshme deri në 6 metra thellësi, përbëjnë një ekosistem mjaft të rëndësishëm që siguron larmi përfitimesh përfshirë filtrimin e ujit, sigurimin e biodiversitetit, mbrojtjen e bregdetit dhe zbutjen e ndryshimeve klimatike. Dita Botërore e Ligatinave është një mundësi e mirë për të […]