Kalendari i bujkut per muajin shkurt 2021

Domatja më e kërkuar nga Europianët, 30% e sip me ketë varietet…

PUNET NE ARA NË GRURE Duhet te bëjm kujdes që kullimi të jete sa me i mirë , në vatrat qe jane te zverdhura per arsye te teprices se lageshtires. te zhbllokohen vijat kulluese të bllokuara, të bëhet pleherimi me plehera azotike, të vrojtohen vazhdimisht arat me grure për të bëre te mundur zbulimin ne […]