Kalendari i bujkut per muajin shkurt 2021

Domatja më e kërkuar nga Europianët, 30% e sip me ketë varietet…

PUNET NE ARA NË GRURE Duhet te bëjm kujdes që kullimi të jete sa me i mirë , në vatrat qe jane te zverdhura per arsye te teprices se lageshtires. te zhbllokohen vijat kulluese të bllokuara, të bëhet pleherimi me plehera azotike, të vrojtohen vazhdimisht arat me grure për të bëre te mundur zbulimin ne […]

Kalendari i Bujkut per muajin Tetor

Per te gjithe fermeret dhe te interesuarit  me poshte po japim punet kryesore që duhet te behen dhe duhen pase parasysh nga ana e bujkut si edhe masat që duhet të merren për mbrojten e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit per muajn TETOR 2020 PËR BIMEN E GRURIT Kryesisht gruri është kulturë e klimës […]

Kalendari i Bujkut per muajin Korrik – Gjithçka qe duhet te dine fermeret

Ne vijim te artikullit do te gjeni te gjitha punet dhe kujdesi qe duhet treguar ne bujqesi gjate mujit Korrik. PUNIMET NË ARA Për bimën e misrit Në bimën e misrit nuk ka probleme, është në rritje të plotë, duhet kontrolluar në mustaqe (lulet femrore), në lulet mashkullore dhe në gjethe se mund të ketë […]

Kalendari i Bujkut Prill 2020, kujdesi dhe mbrojtja e bimeve

Po jetojme një periudhë të vështire kundrejt Covid – 19, shpresojm që ky Virus të ik sa më shpejt e të kthehemi në gjëndje normale. Kalendari i bujkut ka karakter enciklopedik dhe informativ për të gjitha sherbimet për kultura bujqësore, blegtorale dhe bletarine. Më poshtë po japim punët kryesore që do të bëhen dhe duhet […]

Kalendari i Bujkut – Punet themelore te fermereve ne muajin Shkurt 2020

Më poshte po japim punet kryesore që duhet te kene vemendje nga ana e bujkut si edhe masat qe duhet te merren per mbrojten e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesve për muajn Shkurt 2020. PUNET NE ARA NË GRURE Duhet te bëjm kujdes që kullimi ne parcelat e mbjella të jete sa me i […]

Kalendari i Bujkut per muajin Janar!

Eshte nje kalendar me karakter enciklopedik te dhenash, nga te gjitha fushat e bujqesise dhe blegtorise me qellim keshillimin e fermereve. Ne kalendarin e bujkut do te jepen te reja shkencore nga fusha e bujqesise, blektorise, bletarise, pyjeve, nga vendi dhe bota. Kalendari i bujkut nuk iponon informacionet qe jepen dhe te gjitha te dhenat […]

Kalendari i bujkut per muajin Dhjetor!

KALENDARI I BUJKUT Eshte nje kalendare me karakter enciklopedik të dhenash, nga të gjitha fushat, e hapur per cdo lloji informacioni dhe pyetjesh qe ju interesojne per zhvillimin e bujqësise, blegtorise dhe bletarise. Me poshte po japim punet kryesore që do të behen dhe duhet me pase parasysh nga ana e bujkut si edhe masat […]

Kalendari i bujkut per muajin shtator

Kalendari i bujkut ka vetem karakter te informimit per të gjitha kulturat bujqësore që kultivohen, per mbareshtrimi e blegtorise dhe bletarise. Me poshte po japim punet kryesore që do të behen dhe kujdesi qe duhet nga bujqit per te marre masa ne mbrojten e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit per muajn SHTATOR 2019 PUNIMET […]

Kalendari i Bujkut per muajin Korrik 2019

Ne kete artikull te Agronews i cili vjen cdo muaj per te gjithe bujqin shqiptare, do te gjeni keshillat e nevojshme dhe kujdesin qe duhet treguar per rritjen e kulturave bujqesore. Pamvaresisht ketyre informacioneve fermeret duhet te keshillohen me agronomet per ecurine e bimeve sepse mund te kete problematika specifike dhe zgjidhja per to merret […]