Punet ne bletari gjate muajit Korrik

Gjatë muajit korrik ka më pak kullotë në natyrë, pasi që livadhet janë kositur në pjesët e ulëta, kurse në pjesët malore vegjetacioni është i më vonshëm dhe ka kullota të konsiderueshme, e posaçërisht nëse aty ka blir. Në përgjithësi gjatë këtij muaji temperaturat janë më të larta të cilat e thajnë nektarin edhe ashtu […]

Kujdesi per bletet gjate muajit Korrik

kosheret e bleteve

Gjatë muajit korrik, në pjeset e ulëta, ka më pak kullotë në natyrë, pasi livadhet janë kositur, kurse në pjesët malore vegjetacioni është i më vonshëm dhe ka kullota të konsiderueshme, e posaçërisht nëse aty ka blin. Në përgjithësi gjatë këtij muaji temperaturat janë më të larta të cilat e thajnë nektarin edhe ashtu në […]

Kalendari i Bujkut per muajin Korrik 2019

Ne kete artikull te Agronews i cili vjen cdo muaj per te gjithe bujqin shqiptare, do te gjeni keshillat e nevojshme dhe kujdesin qe duhet treguar per rritjen e kulturave bujqesore. Pamvaresisht ketyre informacioneve fermeret duhet te keshillohen me agronomet per ecurine e bimeve sepse mund te kete problematika specifike dhe zgjidhja per to merret […]