Punet ne bletari per muajin Tetor

kosheret e bleteve

Me muajin tetor fillon vjeshta, edhe pse sipas kalendarit ajo ka filluar 10 ditë më herët. Tetori është një muaj stabel i vjeshtës i cili zakonisht gjatë tërë muajit ka temperaturë relativisht të përshtatshme dhe konstante mbi 20 °C gjatë ditës, kurse gjatë natës 10-12°C. Ditët me shi nxitin disa bimë të kenë lule nga […]

Kalendari i Bujkut per muajin Tetor

Per te gjithe fermeret dhe te interesuarit  me poshte po japim punet kryesore që duhet te behen dhe duhen pase parasysh nga ana e bujkut si edhe masat që duhet të merren për mbrojten e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit per muajn TETOR 2020 PËR BIMEN E GRURIT Kryesisht gruri është kulturë e klimës […]

Kalendari bujqesor per muajin Shtator 2020

Kalendari i Bujkut ka karakter informimi për të gjitha kulturat bujqësore që kultivohen, për mbareshtrimin e blegtorisë dhe bletarisë etj. Më poshtë po japim punët kryesore që do të bëhen dhe duhet më pase parasysh nga ana e bujkut si edhe masat që duhet të merren për mbrojtjen e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit […]

Punet ne bletari ne muajin Gusht

kosheret e bleteve

Pas pakësimit të rritjes së sasisë së larvave gjatë muajit të mëparshëm, në këtë muaj, herët a vonë, vihet re një shtesë e re në rritjen e tyre, por që nuk arrin nivelin e fillimit të verës. Në disa zona fillon periudha e rritjes së bletëve që do të dimërojnë, dhe familjet shfaqin shenja të […]

Mbrojtja e Ullirit ne muajin Qershor!

Miza  e ullirit do jetë në fluturim por nuk pritet infeksion në kokërr. Pra nuk do të lind  nevoja për trajtime  me insecticide. Për mbrojtjen nga miza, këtë dhjetëditor ka kuptim ekonomik vetëm varja e shisheve me ujë dhe plehun DAP. Miza e ullirit është dëmtuesi kryesor në frutat  e ullirit. Miza dëmton tulin e kokrrës duke paksuar sasinë […]

Kalendari i bujkut per muajin Qershor 2020

Në kalendarin e bujkut jepen të reja shkencore nga fusha e bujqesisë, blektorisë, bletarisë, nga vendi dhe bota. Kalendari i Bujkut ka vetëm karakter te informimit për të gjitha kulturat bujqësore që kultivohen. Më poshtë po japim punët kryesore që do të bëhen dhe duhet më pase parasysh nga ana e bujkut si edhe masat […]

Punet ne bletari per muajin Maj 2020

Muaji maj është muaji më i mirë si për bletët ashtu edhe për bletarin. Gjatë këtij muaji mund t`i shohim rezultatet e punës sonë, si asaj praktike ashtu edhe përgatitjet tona teorike, pasi që gjatë këtij muaji kemi kullosat më të theksuara e posaçërisht atë të akacies-bagremit. Punët që duhet t`i kryej bletari gjatë këtij […]

Punet ne bletari ne muajin Prill

Muaji prill është i njohur për lulëzimin e pemëve të ndryshme, si dhe për fillimin e kullosave më të begatshme për bletët. Gjatë këtij muaji nëna natyrë ofron kullosa nga të cilat bletët mbledhin nektarin dhe pjalmin e që janë jetike për zhvillimin e vrullshëm të shoqërive të bletëve. Këtë begati natyrore bletët e shfrytëzojnë […]

Kalendari i Bujkut per muajin Mars 2020

Më poshte po japim punet kryesore që duhet të bëhen dhe duhen pase parasysh nga ana e bujkut si edhe masat qe duhet te merren per mbrojten e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit për muajn MARS 2020. PUNET NE ARA Lageshtirat e krijuar ne fundin e muajit Shkurt mund te sjell disa probleme fitosanitare […]

Kalendari i Bujkut – Punet themelore te fermereve ne muajin Shkurt 2020

Më poshte po japim punet kryesore që duhet te kene vemendje nga ana e bujkut si edhe masat qe duhet te merren per mbrojten e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesve për muajn Shkurt 2020. PUNET NE ARA NË GRURE Duhet te bëjm kujdes që kullimi ne parcelat e mbjella të jete sa me i […]