Kalendari i Bujkut/ Punet ne bujqesi per muajin Korrik 2021

KALENDARI I BULKUT MUAJ KORRRIK 2021 PUNIMET NË ARA Misri Në bimën e misrit nuk ka probleme, është në rritje të plotë, duhet kontrolluar në mustaqe (lulet femerore), në lulet mashkullore dhe në gjethe se mund të ketë morra. Domatja në sera Në të gjitha serat pothuajse ka perfunduar prodhimi, është koha që të pastrohen […]

Punet ne bletari per muajin nentor

Gjatë muajit nëntor kemi luhatje të konsiderueshme të temperaturave. Bletët nuk dalin me në fluturim, nuk ka mbarsim në zgjua, ato e konsolidojnë tufën madje edhe ngjeshën aq shumë sa e zvogëlojnë volumin e saj. Këtë e bëjnë me qëllim që ta ruajne temperaturën me më pak harxhim të ushqimit. Gjatë muajit nëntor harxhimet mesatare […]

Kalendari i bujkut per muajin Nentor 2020

Kalendari i Bulkut ka vetëm karakter te informimit për të gjitha kulturat bujqësore që kultivohen, për mbareshtrimin e blegtorisë dhe bletarisë. Më poshtë po japim punët kryesore ne bujqesi që duhet te behen nga ana e bujkut si edhe masat që duhet të merren për mbrojtjen e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit për muajin […]

Punet ne bletari per muajin Tetor

kosheret e bleteve

Me muajin tetor fillon vjeshta, edhe pse sipas kalendarit ajo ka filluar 10 ditë më herët. Tetori është një muaj stabel i vjeshtës i cili zakonisht gjatë tërë muajit ka temperaturë relativisht të përshtatshme dhe konstante mbi 20 °C gjatë ditës, kurse gjatë natës 10-12°C. Ditët me shi nxitin disa bimë të kenë lule nga […]

Kalendari i Bujkut per muajin Tetor

Per te gjithe fermeret dhe te interesuarit  me poshte po japim punet kryesore që duhet te behen dhe duhen pase parasysh nga ana e bujkut si edhe masat që duhet të merren për mbrojten e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit per muajn TETOR 2020 PËR BIMEN E GRURIT Kryesisht gruri është kulturë e klimës […]

Kalendari bujqesor per muajin Shtator 2020

Kalendari i Bujkut ka karakter informimi për të gjitha kulturat bujqësore që kultivohen, për mbareshtrimin e blegtorisë dhe bletarisë etj. Më poshtë po japim punët kryesore që do të bëhen dhe duhet më pase parasysh nga ana e bujkut si edhe masat që duhet të merren për mbrojtjen e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit […]

Punet ne bletari ne muajin Gusht

kosheret e bleteve

Pas pakësimit të rritjes së sasisë së larvave gjatë muajit të mëparshëm, në këtë muaj, herët a vonë, vihet re një shtesë e re në rritjen e tyre, por që nuk arrin nivelin e fillimit të verës. Në disa zona fillon periudha e rritjes së bletëve që do të dimërojnë, dhe familjet shfaqin shenja të […]

Mbrojtja e Ullirit ne muajin Qershor!

Miza  e ullirit do jetë në fluturim por nuk pritet infeksion në kokërr. Pra nuk do të lind  nevoja për trajtime  me insecticide. Për mbrojtjen nga miza, këtë dhjetëditor ka kuptim ekonomik vetëm varja e shisheve me ujë dhe plehun DAP. Miza e ullirit është dëmtuesi kryesor në frutat  e ullirit. Miza dëmton tulin e kokrrës duke paksuar sasinë […]