Punet ne bletari gjate muajit Shtator

Gjatë muajit shtator duhet të vazhdohet me punët të cilat i kemi filluar e nuk i kemi kryer gjatë muajit gusht si dhe punët e tjera. Duke e pasur parasysh se muaji gusht është i nxehtë dhe me pak të reshura, e që pasojë ka kullosa të varfëra, edhe muaji shtator është i varfër me […]

Skema kombetare ne bujqesi, 7,653 aplikime per bletari, ferma bio, blegtori e certifikime

kosheret e bleteve

Agjencia e Zhvillimit Bujqësor Rural (AZHBR) bëri publikë së fundmi listat e aplikantëve që kanë aplikuar pranë saj dhe grupin e atyre që janë kualifikuar për të përfituar nga Skema Kombëtare. Ajo që dominon në këtë listë të gjatë janë aplikantët në sektorin e blegtorisë dhe konkretisht e njohur si zgjerimi i tufës bazë. Kjo […]

Punet ne bletari gjate muajit Korrik

Gjatë muajit korrik ka më pak kullotë në natyrë, pasi që livadhet janë kositur në pjesët e ulëta, kurse në pjesët malore vegjetacioni është i më vonshëm dhe ka kullota të konsiderueshme, e posaçërisht nëse aty ka blir. Në përgjithësi gjatë këtij muaji temperaturat janë më të larta të cilat e thajnë nektarin edhe ashtu […]

Punet ne bletari per muajin Maj 2020

Muaji maj është muaji më i mirë si për bletët ashtu edhe për bletarin. Gjatë këtij muaji mund t`i shohim rezultatet e punës sonë, si asaj praktike ashtu edhe përgatitjet tona teorike, pasi që gjatë këtij muaji kemi kullosat më të theksuara e posaçërisht atë të akacies-bagremit. Punët që duhet t`i kryej bletari gjatë këtij […]

Punet ne bletari ne muajin Prill

Muaji prill është i njohur për lulëzimin e pemëve të ndryshme, si dhe për fillimin e kullosave më të begatshme për bletët. Gjatë këtij muaji nëna natyrë ofron kullosa nga të cilat bletët mbledhin nektarin dhe pjalmin e që janë jetike për zhvillimin e vrullshëm të shoqërive të bletëve. Këtë begati natyrore bletët e shfrytëzojnë […]

Punet ne bletari per muajin nentor

kosheret e bleteve

Gjatë muajit nëntor kemi oscilim të konsiderueshëm të temperaturave, ato jo rrallë arrijnë nën 0°C., por në anën tjetër kemi raste kur e kalojnë edhe +12°C. Bletët më nuk dalin në fluturim, nuk ka mbarsim në zgjua, ato e konsolidojnë tufën bile edhe ngjeshën aq shumë sa e zvogëlojnë volumin e saj. Këtë e bëjnë […]

Punet ne bletari gjate muajit tetor

Me muajin tetor fillon vjeshta, edhe pse sipas kalendarit ajo ka filluar 10 ditë më herët. Tetori është një muaj stabil i vjeshtës i cili zakonisht gjatë tërë muajit ka temperaturë relativisht të përshtatshme dhe konstante mbi 20 °C gjatë ditës, kurse gjatë natës 10-12°C. Ditët me shi nxitin disa bimë të kenë lule nga […]

Punet ne bletari gjate muajit shtator

Gjatë muajit shtator duhet të vazhdohet me punët të cilat i kemi filluar e nuk i kemi kryer gjatë muajit gusht si dhe punët e tjera. Duke e pasur parasysh se muaji gusht është i nxehtë dhe me pak  reshje, e që pasojë ka kullota të varfra, edhe muaji shtator është i varfër me kullota […]

Punet verore ne Bletari (Video)

Te gjithe bletaret kane shume dashuri per bletet dhe punet per kujdesin e tyre e bejne me shum perkushtim. Agronews gjendet gjithmone prane beterritesve per ti dhene informacionin e nevojshem ne cdo faze te rritjes se tyre. Ne videon e meposhme do merni njohurite e duhura per punet qe duhen kryer gjate stines se veres, […]

Punet ne bletari gjate muajit maj

Muaji maj është muaji më i mirë si për bletët ashtu edhe për bletarët. Gjatë këtij muaji mund t`i shohim rezultatet e punës sonë, si asaj praktike ashtu edhe përgatitjet tona teorike, pasi që gjatë këtij muaji kemi kullotat më të theksuara e posaçërisht, në disa vende, atë të akacies-bagremit. Punët që duhet t`i kryej […]