Punet ne bletari gjate muajit Shtator

Gjatë muajit shtator duhet të vazhdohet me punët të cilat i kemi filluar e nuk i kemi kryer gjatë muajit gusht si dhe punët e tjera. Duke e pasur parasysh se muaji gusht është i nxehtë dhe me pak të reshura, e që pasojë ka kullosa të varfëra, edhe muaji shtator është i varfër me […]

Punet ne bletari gjate muajit Korrik

Gjatë muajit korrik ka më pak kullotë në natyrë, pasi që livadhet janë kositur në pjesët e ulëta, kurse në pjesët malore vegjetacioni është i më vonshëm dhe ka kullota të konsiderueshme, e posaçërisht nëse aty ka blir. Në përgjithësi gjatë këtij muaji temperaturat janë më të larta të cilat e thajnë nektarin edhe ashtu […]

Perimet ne sera – Kujdesi dhe sherbimet gjate muajit Maj 2020

Gjate muajit Maj krahas shërbimeve të tjera vëmendja kryesore duhet të përqëndrohet në kontrollin e sëmundjeve e dëmtueseve kryesor që shqetësojne perimet në sera. Rritja e temperaturave stimulon rritjen e mases vegjetative te bimeve, prandaj fokusi duhet te perqendrohet ne zbatimin ne kohe te masave agroteknike ne kontrollin e rritjes se bimeve si dhe ne […]

Punet ne bletari gjate muajit dhjetor

Gjatë muajit dhjetor bletarët në bletishte kanë pak punë, gjatë këtij muaji thuaja se mbretëron një dimër i vërtetë. Në dhjetor punët e bletëve sikurse edhe të bletarit janë në minimum. Bletët kujdesën vetëm për krijimin dhe mbajtjen e temperaturës së nevojshme për mbijetesë. Bletarit i sugjerohet që së paku një herë në javë ta […]

Punet ne bletari gjate muajit tetor

Me muajin tetor fillon vjeshta, edhe pse sipas kalendarit ajo ka filluar 10 ditë më herët. Tetori është një muaj stabil i vjeshtës i cili zakonisht gjatë tërë muajit ka temperaturë relativisht të përshtatshme dhe konstante mbi 20 °C gjatë ditës, kurse gjatë natës 10-12°C. Ditët me shi nxitin disa bimë të kenë lule nga […]

Punet ne bletari gjate muajit shtator

Gjatë muajit shtator duhet të vazhdohet me punët të cilat i kemi filluar e nuk i kemi kryer gjatë muajit gusht si dhe punët e tjera. Duke e pasur parasysh se muaji gusht është i nxehtë dhe me pak  reshje, e që pasojë ka kullota të varfra, edhe muaji shtator është i varfër me kullota […]

Kujdesi per bletet gjate muajit Korrik

kosheret e bleteve

Gjatë muajit korrik, në pjeset e ulëta, ka më pak kullotë në natyrë, pasi livadhet janë kositur, kurse në pjesët malore vegjetacioni është i më vonshëm dhe ka kullota të konsiderueshme, e posaçërisht nëse aty ka blin. Në përgjithësi gjatë këtij muaji temperaturat janë më të larta të cilat e thajnë nektarin edhe ashtu në […]

Punet ne bletari gjate muajit maj

Muaji maj është muaji më i mirë si për bletët ashtu edhe për bletarët. Gjatë këtij muaji mund t`i shohim rezultatet e punës sonë, si asaj praktike ashtu edhe përgatitjet tona teorike, pasi që gjatë këtij muaji kemi kullotat më të theksuara e posaçërisht, në disa vende, atë të akacies-bagremit. Punët që duhet t`i kryej […]