COVID-19 uli punesimin – Sherbimet dhe bujqesia, sektoret me te goditur

Përhapja e coronavirusit në vendin tonë, përpos rritjes së papunësisë, ka ulur edhe ritmin e punësimit. Megjithatë, sipas shifrave zyrtare të Institutit të Statistikave, situata nuk paraqitet aq e rëndë sa pritej, ku për pothujase dy muaj ekonomia pësoi një mbyllje totale dhe mungesë konsumi. Referuar të dhënave të Instat, përgjatë periudhës Prill-Qershor 2020,  ritmi […]

Perimet ne sera – Kujdesi dhe sherbimet gjate muajit Maj 2020

Gjate muajit Maj krahas shërbimeve të tjera vëmendja kryesore duhet të përqëndrohet në kontrollin e sëmundjeve e dëmtueseve kryesor që shqetësojne perimet në sera. Rritja e temperaturave stimulon rritjen e mases vegjetative te bimeve, prandaj fokusi duhet te perqendrohet ne zbatimin ne kohe te masave agroteknike ne kontrollin e rritjes se bimeve si dhe ne […]

Sherbimet mjedisore, Shqiperia kerkon zgjatje te projektit, 2 milione USD shtese

Qeveria shqiptare ka kërkuar pranë Bankës Botërore zgjatje të afatit të projektit për shërbimet mjedisore edhe me një vit që me kalendarin e vjetër ishte parashikuar deri në 30 shtator 2019. Referuar dokumenteve të bëra publike nga BB thuhet se dokumenti i ristrukturimit propozon zgjatjen deri në 30 shtator 2020 dhe një financim shtesë prej […]

Sherbimet qe ofrohen prane Drejtorise Rajonale te Sherbimit te Transportit Rrugor Fier

Drejtoria e Sherbimit te Transportit Rrugor ka shtuar nje seri sherbimesh te tjera te cilat do te lehtesojne qytetarët. Krahas sherbimeve ne sportele çdo qytetar mund te aplikoje edhe online per disa sherbime qe ofrohen nga kjo drejtori duke kursyer kohe. Ashtu si ne çdo Drejtori Rajonale te sherbimit te transportit rrugor edhe ne Fier […]

Natyra ne krize, Raporti i Vleresimit Global mbi Biodiversitetin dhe Sherbimet e Ekosistemit

Raporti i Vlerësimit Global mbi Biodiversitetin dhe Shërbimet e Ekosistemit, publikuar më 6 Maj 2019, nga Platforma Ndërqeveritare e Politikave të Shkencës për Biodiversitetin dhe Shërbimet e Ekosistemit, vlerëson se për shkak të ndikimit njerëzor në mjedis në gjysmën e dytë të shekullit të kaluar, biodiversiteti i Tokës ka pësuar një rënie katastrofike, të pa […]

Shtohen sherbimet per qytetaret qe kane automjete ne DRSHTRR Lushnje

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor dega Lushnje ka rritur ndjeshem numrin e sherbimeve te ofruara ne kete sportel. Nga vetem nje sherbim te ofruara me pare si pagesa e taksave vjetore te automjeteve, tashme numri i sherbimeve ka shkuar ne 8. Kjo praktike e re ka ulur ndjeshem levizjet e banoreve te dy […]

Shërbimet dhe bujqësia formojnë 66 % të PBB, marrin 4% të diplomave

Një hendek i madh po zgjerohet vit pas viti ndërmjet sektorëve që dominojnë ekonominë si në PBB-ne dhe në punësim dhe sistemin arsimor në vend. Sektorët e shërbimeve dhe bujqësisë formuan 66.5 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto në vitin 2017, ndërsa kontribuuan me 80.6 % të punësimit (42.4 shërbimet dhe 38.2% bujqësia), po […]