Kalendari i Bujkut Prill 2020, kujdesi dhe mbrojtja e bimeve

Po jetojme një periudhë të vështire kundrejt Covid – 19, shpresojm që ky Virus të ik sa më shpejt e të kthehemi në gjëndje normale. Kalendari i bujkut ka karakter enciklopedik dhe informativ për të gjitha sherbimet për kultura bujqësore, blegtorale dhe bletarine. Më poshtë po japim punët kryesore që do të bëhen dhe duhet […]

Kalendari i Bujkut – Punet themelore te fermereve ne muajin Shkurt 2020

Më poshte po japim punet kryesore që duhet te kene vemendje nga ana e bujkut si edhe masat qe duhet te merren per mbrojten e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesve për muajn Shkurt 2020. PUNET NE ARA NË GRURE Duhet te bëjm kujdes që kullimi ne parcelat e mbjella të jete sa me i […]

Kalendari i bujkut per muajin shtator

Kalendari i bujkut ka vetem karakter te informimit per të gjitha kulturat bujqësore që kultivohen, per mbareshtrimi e blegtorise dhe bletarise. Me poshte po japim punet kryesore që do të behen dhe kujdesi qe duhet nga bujqit per te marre masa ne mbrojten e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit per muajn SHTATOR 2019 PUNIMET […]

Kalendari i Bujkut per muajin Korrik 2019

Ne kete artikull te Agronews i cili vjen cdo muaj per te gjithe bujqin shqiptare, do te gjeni keshillat e nevojshme dhe kujdesin qe duhet treguar per rritjen e kulturave bujqesore. Pamvaresisht ketyre informacioneve fermeret duhet te keshillohen me agronomet per ecurine e bimeve sepse mund te kete problematika specifike dhe zgjidhja per to merret […]