Kalendari i Bujkut/ Punet ne bujqesi per muajin Korrik 2021

KALENDARI I BULKUT MUAJ KORRRIK 2021 PUNIMET NË ARA Misri Në bimën e misrit nuk ka probleme, është në rritje të plotë, duhet kontrolluar në mustaqe (lulet femerore), në lulet mashkullore dhe në gjethe se mund të ketë morra. Domatja në sera Në të gjitha serat pothuajse ka perfunduar prodhimi, është koha që të pastrohen […]

Kalendari i bujkut per muajin Nentor 2020

Kalendari i Bulkut ka vetëm karakter te informimit për të gjitha kulturat bujqësore që kultivohen, për mbareshtrimin e blegtorisë dhe bletarisë. Më poshtë po japim punët kryesore ne bujqesi që duhet te behen nga ana e bujkut si edhe masat që duhet të merren për mbrojtjen e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit për muajin […]

Kalendari bujqesor per muajin Shtator 2020

Kalendari i Bujkut ka karakter informimi për të gjitha kulturat bujqësore që kultivohen, për mbareshtrimin e blegtorisë dhe bletarisë etj. Më poshtë po japim punët kryesore që do të bëhen dhe duhet më pase parasysh nga ana e bujkut si edhe masat që duhet të merren për mbrojtjen e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit […]

Kalendari i bujkut per muajin Qershor 2020

Në kalendarin e bujkut jepen të reja shkencore nga fusha e bujqesisë, blektorisë, bletarisë, nga vendi dhe bota. Kalendari i Bujkut ka vetëm karakter te informimit për të gjitha kulturat bujqësore që kultivohen. Më poshtë po japim punët kryesore që do të bëhen dhe duhet më pase parasysh nga ana e bujkut si edhe masat […]

Kalendari i Bujkut, Maj 2020

Duke ju uruar nje muaj te mbare te gjithe fermereve po japim punët kryesore që do të bëhen si edhe masat që duhet të merren për mbrojtjen e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit për muajin Maj 2020. Kalendari i Bujkut ka vetëm karakter të informimit mbi kujdesin për të gjitha kulturat bujqësore që kultivohen, […]

Kalendari i Bujkut per muajin Mars 2020

Më poshte po japim punet kryesore që duhet të bëhen dhe duhen pase parasysh nga ana e bujkut si edhe masat qe duhet te merren per mbrojten e kulturave bujqësore nga semundjet dhe demtuesit për muajn MARS 2020. PUNET NE ARA Lageshtirat e krijuar ne fundin e muajit Shkurt mund te sjell disa probleme fitosanitare […]

Kalendari i bujkut per muajin Qershor, Kujdesi qe duhet treguar per te gjithe kulturat bujqesore gjate kesaj periudhe

Për bimen e Grurit: Bima e grurit e ka mbaruar ciklin dhe pritet te filloje korrja e cila do te jete pak me e vone kete vit si pasoje e shirave te rene gjate muajit maj. Prandaj duhet të merren masa për mbylljen e vijave kulluese, dhe pergatitja per korrjen e vendeve ku nuk ka […]

Kalendari i bujkut per muajin maj, Kujdesi per kulturat bujqesore!

Për bimen e Grurit Në kulturen e grurit gjatë ketij muaji, demtuesit dhe semundjet jane ne aktivitet te plote. Semundja kryesore eshte septoriza dhe demtuesi jane afidet. Gjate fillimit të këtij muaji, septorioza ka prirje të ngjitet në gjethët e siperme te preke gjethen flamur. Përveç këtyre do të hasim edhe afidet qe duhen te […]

Kalendari i bujkut per muajin prill, Kujdesi qe duhet per çdo kulture bujqesore

Të dhënat që jepen në këte kalendar nuk kanë kurrë farë vlere dhe force ligjore dhe nuk mundet të përdoren për zgjidhje problemesh e konfliktesh të çfarëdo lloji qofshin ato. Më poshtë po japim punët kryesore që kryhen dhe duhet më pasur parasysh nga ana e bujkut si edhe masat që duhet të merren për  […]