Testet e detektimit per mbetjet e pesticideve ne fruta-perime.

Në ditët e sotme jemi të gjithë të vetëdijshëm se fatkeqësisht shumica e frutave dhe perimeve në ditët e sotme janë të spërkatur me pesticide, substanca helmuese që mund të jenë të dëmshme për shëndetin.Por si te dallojmë nëse janë të kontaminuara apo jo?Një metodë e thjeshtë dhe efikase të cilën mund ta kryej cdo […]