Ruajtja e farerave te vendit, nje thirrje per t’ju pershtatur ndryshimeve klimatike

Ndryshimet klimatike tash janë të gjithë pranuara. Ka një marrveshje globale, që quhet Marrveshja e Parisit, ku edhe Shqipëria është firmëtare, qysh prej vitit 2016, ku sic do shtet tjetër ka detyra konkrete, që të shmanget një e ardhme e zymtë e njerëzimit e parashikuar nga shkenca në rast mosrespektimi të kësaj Marrveshje. Dy janë […]

Cilësia e farërave të perimeve

Fara cilësore është parakushti kryesor për prodhimtari te suksesshme. Fara e shëndoshë dhe vitale, si dhe e pastër për nga aspekti variator, është parakusht dhe garant për prodhimtari te suksesshme, natyrisht krahas masave agroteknike te aplikuara gjate vegjetacionit. Gjithashtu edhe pjesët vegjetative të cilat shërbejnë për shumim (zhardhoret, qepujkat etj), duhet te i posedojnë të […]