Mbrojtja e bimeve/ Keshilla nga Prof. Enver Isufi

Keshilla nga Prof. Ass. Enver ISUFI Agronom ne mbrojtjen e bimeve dhe bujqёsinё biologjike (ibb, Durrёs) (Për periudhёn 01 deri në 10 Maj, 2022) Ky dhjetёditorё ёshtё ndёr periudhat shumё delikate pёr mirё dhe pёr keq. Nёse masat meren nё kohёn e duhur dhe kur  ёshtё e nevojshme, mund tё kursejmё punё dhe bazё matёriale nё periudhёn qё […]

Bujqesia Biologjike – Prof, Enver ISUFI: Duhet te ndryshohet psikologjia e fermerit

Nga Prof. Ass Enver ISUFI Instituti Bujqësisë Biologjike Bujqësia biologjike në Shqipëri ka 23 vjet që ka filluar të praktikohet në bazë të standarteve të pranuara. Shoqata e parë  e bujqësisë organike (SHBO) u krijua në Qershor, 1997. Janë bërë hapa të mëdha në krijimin e koncepeteve të bujqësisë biologjike. Sot për bujqësinë biologjike flitet kudo, […]