Roli i shoqatave si organizime lobuese

Nga Ilir Pilku – Ekspert bujqesie. FERMERE! Filloni te mendoni seriozisht per tu organizuar ne shoqata ligjore per lobimin e ceshtjeve te biznesit tuaj. Marr shkas nga nje debat televiziv, mbi rolin e shoqatave qe operojne ne Republiken e Shqiperise, dhe veprimtarise se tyre ne mbrotje te interesave te grupeve te tyre te interesit, pra […]

Roli i bujqesise ne ekonomine kombetare

Nëse pretendojmë për një zhvillim të qëndrueshëm agrar, nevojitet përmirësimi i produktivitetit në bujqësi, përmes politikave të duhura bujqësore. Të gjithë së bashku (si nga sektori publik ashtu edha ai privat) duhet të angazhohemi për sigurimin e ushqimit dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Mbështetja e bujqësisë është tregues i sigurisë ushqimore dhe […]