Aciditeti i tokes – Percaktimi i aciditetit dhe shtimi i gelqeres!

Pse është i rëndësishëm pH? PH i tokës është i rëndësishëm sepse ndikon në disa faktorë të tokës që ndikojnë në rritjen e bimës, siç janë (1) bakteret e tokës, (2) shpëlarja e lëndëve ushqyese, (3) disponueshmëria e lëndëve ushqyese, (4) elementët toksikë dhe (5) struktura e tokës. … materjet Ushqyese të bimëve janë zakonisht […]

Shtimi i pemeve frutore, Menyrat dhe specifikat

Shtimi i pemëve frutore bëhet nepermjet dy mënyrave kryesore që janë: i) Me farë (seksuale ose gamike); ii) Me pjesë vegjetative (agamike). Per te realizuar filiza dhe fidana cilësore, është e domosdoshme sigurimi i materialit mbjelles bazë. Kjo do te thote që elementet prodhues (fillesat) te filizave/fidanave, duhet te merren nga individe te cilët manifestojne […]