Aciditeti i tokes – Percaktimi i aciditetit dhe shtimi i gelqeres!

Pse është i rëndësishëm pH? PH i tokës është i rëndësishëm sepse ndikon në disa faktorë të tokës që ndikojnë në rritjen e bimës, siç janë (1) bakteret e tokës, (2) shpëlarja e lëndëve ushqyese, (3) disponueshmëria e lëndëve ushqyese, (4) elementët toksikë dhe (5) struktura e tokës. … materjet Ushqyese të bimëve janë zakonisht […]

30% e tokes se kultivuar ne BE do te jete organike

Ky është objektivi në një draft të strategjisë për bujqësinë evropiane që do të paraqitet në mars. Priten 20 miliardë euro shtesë në vit për veprimet e restaurimit të ekosistemit dhe uljen me rreth 50% të perdorimit te pesticideve. Revolucioni ekologjik i nisur nga Marrëveshja e Gjelbër e Komisionit Evropian do të shqetësojë gjithashtu sektorin […]

Shkretezimi i tokes

Kunder ketij faktori në mbarë botën eshte caktuar 17 qershori si Dita Botërore e Luftës kundër Shkretëzimit dhe Thatësirës, qëllimi i së cilës është rritja e ndërgjegjësimit të komuniteteve mbi përpjekjet ndërkombëtare në luftën kundër shkretëzimit të tokës. Kjo ditë duhet të na kujtojë të gjithëve se neutralizimi i degradimit të tokës arrihet përmes zgjidhjes […]

Blegtoria dhe rendesia ne ciklin biologjik te tokes

Gjedhtaria është lëmi e rëndësishme e blegtorisë, prodhimtaria e së cilës merr pjesë me 50-60% në prodhimtarinë e gjithëmbarshme të bujqësisë në shumë shtete të zhvilluara, si Danimarkë, Holandë, Finlandë, etj. Gjedhi është prodhuesi më i madh i mishit dhe qumështit për ushqimin e njeriut. Në disa vende të botës, që janë më pak të […]