Projekti ne Kopenhagen, Park publik me peme frutore

Në Kopenhagen administrata publike po mbjell pemë frutore “urbane” që të gjithë qytetarët mund të përfitojnë prej tyre falas. Një mënyrë e shkëlqyeshme për të rimarrë posedimin e hapësirave të qytetit, shumë shpesh të thinjura nga rrugët dhe trafiku, një ide e bukur për t’u ofruar të gjithë qytetarëve fruta të freskëta për të marrë […]

Shtimit te pemeve frutore me ane te shartimeve, Menyrat dhe teknikat

Bimet e perfituara nepermjet mbirjes se fares se zakonshme (jo hibride), nëse nuk shartohen me formen bimore te duhur, si rezultat i proceseve biologjike qe ndodhin ne kromozome gjatë procesit te pllenimit, ato humbasin pjesën me te madhe te cilesive me te mira prodhuese te bimeve mëmë. Atëhere, per te eleminuar kete mangesi, filizave i’u […]

Shtimi i pemeve frutore, Menyrat dhe specifikat

Shtimi i pemëve frutore bëhet nepermjet dy mënyrave kryesore që janë: i) Me farë (seksuale ose gamike); ii) Me pjesë vegjetative (agamike). Per te realizuar filiza dhe fidana cilësore, është e domosdoshme sigurimi i materialit mbjelles bazë. Kjo do te thote që elementet prodhues (fillesat) te filizave/fidanave, duhet te merren nga individe te cilët manifestojne […]

Shtimi i pemeve frutore, Menyrat dhe specifikat – Shtimi i fidaneve me ane te kalemave ose copave

Shtimi me copa është një nga mënyrat e shpejta te shumëzimit te fidanave. Kjo mënyre aplikohet ne ato specie bimore qe kanë aftesine te nxjerrin rrenjë te reja mitake te cilet shërbëjnë per te formuar sistemin rrenjore. Copat e reja njëvjeçare kanë aftesi me te lartë rrenjëzimi. Kjo konsiston ne prerjen e copave/kalemave/thithakeve ne gjatësi […]

Pasojat dhe demet nga ndryshimet klimatike te bimet frutore

Çdo ndryshim i parametrave klimatikë shkakton efekte negative me intensitet të ndryshëm tek pemet frutore, kurse dëmet e shkaktuara prej tyre mund të jenë direkte ose indirekte. Zmadhimi i temperaturave mesatare të ditës në periudhën e dimrit – shkakton çrregullim në prehjen fiziologjike të bimëve frutore, mosplotësim të numrit të kërkuar të orëve në temperatura […]

Krasitja prodhuese e pemeve frutore, Kujdesi qe duhet te kene fermeret per nje rendiment te larte

Me informacionet e meposhtme te mara nga FAO perpiqemi tju japim fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine se çfare duhet bere GJATE KRASITJEVE PRODHUESE (pas hyrjen ne podhimin te plote e deri ne plakje) te pemet frutore. KRASITJA PRODHUESE, behet pasi pema ka hyre ne prodhim. KRASITJA PRODHUESE […]

Manual per Fermeret – Kur dhe si duhen plehruar pemet frutore?

Ne artikulliun e meposhtem te pergatitur nga FAO dhe Dr. Fatmir Voci shpresojme tju japim fermereve disa njohuri dhe te dhena teknike, te cilet kane nevoje te dine rreth plehrimit ne pemetore ne menyre qe te rrisin prodhimtarine dhe shendetin e pemeve te tyre. Megjithese bimët e pemeve frutore, fale sistemit rrënjor kanë aftësine te […]

Korçe: Fermeret ne faliment, po detyrohen te presin pemet frutore

Deri para pak kohësh kjo parcelë ishte e mbjellë me mollë, ndërsa tani pamjet nuk kanë nevojë për koment. Shumë fermerë në rrethin e Korçës që merren me kultivimin e mollës, jo vetëm që po hedhin produktet e tyre në lumenj dhe përrenj, por po detyrohen të presin edhe pemët frutore, pasi nuk arrijnë dot […]

Sperkatjet dimerore te pemeve frutore

Para se të fillohet me spërkatje, më parë është mirë të kryhet krasitja e pemëve, të eliminohen degët e thyera dhe të infektuara, të eliminohen frutat e mbetura ne peme, gjethet etj. Spërkatja duhet të realizohet në mot të mirë, pa erë dhe me temperatura mbi 10 °C . Me spërkatje dimërore ndikohet në mënyrë […]

Skemat dhe largesite e mbjelljes se pemeve frutore

SKEMAT E MBJELLJES Behen ne varesi te relievit dhe te shkalles se mekanizimit te saj. Skemat/format e mbjelljeve jane: 1-Forma katrore. Ne kete skeme largesia e bimeve eshte e barabarte ndermjet tyre, si midis rreshtave ashtu edhe midis bimeve ne rresht. Kjo realizohet kryesisht ne tokat me reliev fushore. 2-Forma katerkendeshi kendrejte. Edhe kjo skeme […]