Tevatronic/ Kontroll automatik 3D per vaditjen, ul kostot dhe kursen kohen e fermerit!

Tevatronic, një kompani izraelite, ka zhvilluar një Kontrollues të Vaditjes 3D për të zgjidhur një nga problemet kryesore të fermerit – nevojën për të vendosur kur fillon dhe ndalon vaditja, për të parandaluar vaditjen e tepert ose te paket, dhe duke marrë parasysh shumë faktorë të tillë si lloji i kulturës, moti, lloji i tokës, […]