Gardh elektrik per te ruajtur bagetite dhe pronen tuaj

Energjia elektrike, përveç largimit të kafshëve të egra mund të përdoret edhe si roje, për shembull, kuajt apo lopët dhe kafshët e tjera, dhe është dëshmuar si një zgjidhje më e mirë dhe më humane, sesa për shembull, teli me gjemba, që përdoret (dhe përdoret ende kohë pas kohe) pa energji elektrike. Ndikimi elektrik shfaqet […]

Traktoret elektrik dhe avantazhet e tyre

Fendt е100 Vario është traktori i parë praktik me bateri që mund të përdoret në përdorim të përditshëm, kurse bateria e makinës mund të mbushet deri në 80% për vetëm 40 minuta. Eshtë traktori i parë me bateri që mund të përdoret çdo ditë pa qenë nevoja të karikohet disa herë në ditë, të paktën […]