Lejet per parqet eolike, ne “site”, ERE: Asnje nuk eshte funksional!

Enti Rregullator i Energjisë ka shtyrë afatin për përmbylljen e monitorimit të lejeve të dhëna për ndërtimin e parqeve të prodhimit të energjisë nga era. Megjithatë, anëtarët e bordit kanë shprehur rezevra për vonesën e përmbylljes së këtij procesi, ndërkohë që kanë vënë theksin te fakti se licencat rinovohen çdo 6 muaj, po asnjë prej […]

10 mije makina ne site – Kontroll i dyfishte per kolaudimin

Duke nisur nga dita e hënë, të gjitha automjetet do të kalojnë në skanerin e task-forcës së transportit rrugor së bashku me policinë rrugore, sipas njoftimit të publikuar në faqen zyrtare. Ne njoftim thuhet gjithashtu se autoritetet kanë evidentuar rreth 10 mijë automjete të cilat qarkullojnë  pa certifikatën e kontrollit teknik në bazë të analizës […]