Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 12)

Ne vitin 2006, puna dhe aktiviteti i Institutit te Perimeve dhe Patates, si edhe i instituteve te tjera te sistemt te bujqesise, ne zbatim te VKM nr.515, date 19.07.2006 “Per ristrukturimin e instituteve kerkimore shkencore ne varesi te Ministrise se Bujqesise, Ushqimit dhe Mbrojtjes se Konsumatorit”, u futen ne rrugen e ristrukturimit. Ne kete vendim […]

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 11)

Vazhdon kerkimi sipas tre projekteve te sipercituara. Permirèsohet struktura varietore ne domate per sera e fushe te hapur, spec, kastravec, pjeper e shalqin, ne laker koke dhe karrote. Vazhdon puna per krijimin dhe ne veçanti per stabilizimin e disa linjave ne proces ne domate e kastravec. Hidhen per testim dhe mandej per regjistrim ne ESHFF […]

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 10)

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 4)

  1. Ne temat e emerteses qeveritare: Ne fushen e permiresimit gjenetik, ku perfshihen kerkime per krijimin e linjave, kultivareve e hibrideve te rinj ne bime te rendesise se pare per prodhimin dhe furnizimin e tregut, si domatja, speci, kastraveci, lakra koke dhe patatja: U stabilizuan reth 150 linja domateje, u perfituan qindra kombinacione hibride, […]

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 9)

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 4)

Instituti vazhdoi e thelloi me tej veprimtarine e tij kerkimore – shkencore dhe te prodhimit te farerave. Shtohet me specialiste te rinj stafi i sektoreve kerkimore dhe atij te prodhimit te farerave.       Instituti u organizua ne kete forme:   –  Drejtori –  Keshilli shkencor –  Sektori i Bimeve Perimore Frutore e Frutrrenjore. […]

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 8)

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 4)

Ish-Instituti i Perimeve dhe Patates, pjese perberese e QTTB, Lushnje Instituti Perimeve dhe Patates u krijua si domosdoshmeri e kohes per permiresimin e punes ne prodhimin dhe marketingun e bimeve perimore dhe patates, duke e perqendruar vemendjen ne teresine e hallkave te tij, si ne krijimin e fondit te materialit gjenetik, me popullatat e vendit […]

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 7)

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 4)

DEPARTAMENTI I STUDIMEVE AGROTEKNIKE Nder objektivat kryesore te Institutit, qe ne fazat e para te punes se tij kerkimore – shkencore, ka qene studimi i mjaft elementeve te teknologjise se kultivimit te bimeve bujqesore. Deri atehere teknologjite zbatoheshin ne menyre empirike dhe nivelet e prodhimit ishin shume te uleta. Prandaj, lindi si domosdoshmeri te planizoheshin […]

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 6)

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 4)

Karakteristika agrobiologjike tw disa kultivarwve tw grurit krijuar nga IKB, Lushnje “David x Mec”. Grurë i bute (Tr: aestivum). Lartësia e kercellit 95 cm, kalliri i bardhë, me hala, kokërr e bardhë ne formë të stërgjatur. Bën pjesë në tipin biologjik 1/2 i vonshëm i hershëm, me koeficient të lartë vëllazërimi produktiv. Forma vëllazërimit gjysmë […]

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 5)

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 4)

Puna kerkimore-shkencore e IKB, Lushnjë në vite Para çlirimit në lëmin e bujqësisë shqiptare nuk ka patur punë të organizuar shkencore. Megjithatë, rrugën e saj ajo e ka nisur në vitin 1931, në tokat e fermes se Kavajës ku u ngritën fushat eksperimentale te kultivareve te grurit, nga agronomi Grigor Vavako, duke u thelluar ne […]

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 4)

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 4)

  Pjesa e 4 Gjate Periudhes se ndryshimeve demokratike (1991 – 2002), strukturat organizative nuk pésuan ndryshime. Puna shkencore vazhdoi po me tě njëjtěn tematikě, por u reduktua baza prodhuese, siperfaqja e tokes, mjetet etj. Gjate kêsaj kohe drejtues te institucionit kaně qeně Vladimir Malo.         shtator 1989 – korrik 1992      […]

Historiku i Shkolles se pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 3)

Historiku i shkolles se Pare Bujqesore, dhurate e Kongresit Kombetar te Lushnjes (Pjesa 4)

Peridha e fillimviteve ’60 u karakterizua nga forcimi i punes shkencore dhe pasurimi i ketij institucioni me nje sector tjeter, ate te Frutikultures, qe udhehiqej nga Taso Nini. Ne këtë periudhë, vëmendje iu kushtua aktivizimit te specialisteve te rinj, te cilët bene emer ne bujqësinë shqiptare: Qiriako Pollo, Fejzo Pashaj, Alfred Xhomo, Zhaneta Xhomo, Jorgo […]