Horizont EU forcon bashkepunimin me shkollen e Mesme Profesionale “Hasan Gina”

Në datën 22 maj ora 13:30 në ambjentet e shkollës “Mesme Profesionale “Hasan Gina” u realizua ora e dytë ndërgjegjësuese me studentë të kesaj shkolle në kuadër të projektit “Rinia si faktor ndryshimi ne realitetin mjedisor dhe sportiv” në kuadër të Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor ReLOaD2, financuar nga Bashkimi Evropian (BE) […]

FAO vazhdon bashkepunimin me Shqiperine

Me më shumë se 40 përqind të fuqisë punëtore që punon në bujqësi dhe gati gjysma e popullsisë që jeton në zonat rurale, bujqësia e Shqipërisë është shtylla kurrizore e zhvillimit ekonomik të vendit. Ky sektor do të luajë një rol kyç në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe në arritjen e Objektivave të […]