Alumini ne ushqime, rreziku me i madh nga enet e kuzhines!

Alumini i pranishëm në tabakatë metalike dhe fletët e letrës që përdoren për ruajtjen dhe gatimin e ushqimit mund ”të migrojnë” në ushqim dhe të çojnë në tejkalimin e dozës së vendosur maksimale, me rrezik potencial shëndetësor për pjesë të cënueshme të popullatës, në veçanti për bebet dhe gratë shtatzëna, deklaroi Komiteti Kombëtar italian për […]

Enet plastike dhe rreziqet e tyre

Jeta moderne ka mbizotëruar në shumë mënyra jetën, njeriun, natyrën dhe ambientin, duke prodhuar kështu një botëkuptim të ri dhe mënyrë jetese të re. Ritmi i shpejtë i jetës së ditëve të sotme ka rritur përdorimin e ushqimeve të paketuara dhe si rrjedhojë, kanë ardhur në rendin e ditës çështje, si kushtet e përshtatshme të […]