Bashkia Kolonje forcon urat me Eksportuesit e Bimeve Medicinale dhe Aromatike

Bashkia Kolonje e mbështetur nga RisiAlbania, një projekt i Agjencisë  Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim-SDC , ka ndërmarrë nismen për të promovuar Kolonjen si një destinacion për tërheqjen e investimeve në sektorin e Bimeve Medicinale dhe Aromatike(BMA). Investimet në këtë sektor  gjenerojnë të ardhura më të mira dhe mundesi punesimi apo vet-punësimi për të rinjtë. […]

Bimet Medicinale/ Bashkia Kolonje marreveshje me RisiAlbania per te nxitur investimet

Bashkia e Kolonjës dhe RisiAlbania kane nënshkruar nje marrëveshje bashkëpunimi për të nxitur investimet në sektorin e Bimëve Medicinale dhe Aromatike ne kete zone. Investimet në kultivimin dhe përpunimin e Bimëve Medicinale dhe Aromatike në Kolonjë kriojnë mundësinë e punësimit të të rinjve dhe nxitjen e zhvillimit të rajonit. Bashkia, me mbështetjen e RisiAlbania, një […]