“5 Buke dhe 2 Peshq” hapin “Arti i Drurit” ne Lushnje/ Kisha Ungjillore ne ndihme te formimit profesional te te rinjve

Aftesimi i te rinjve ne nje fushe te caktuar sherbimi me qellim pershtatjen me tregun e punes si dhe mungesa e e specialisteve te mesem si psh profesioni i kerkuar i marangozit jane bere shkak qe te nxisin Kishen Ungjillore Lushnje per te ngritur nje qender te trajnimit dhe pergatitjes se mjeshtrave te perpunimit te […]

Kultivimi i shalqirit – Mbrojtja dhe ujitja te domosdoshme gjate formimit te frutit

Gjatë vegjetacionit ose prodhimit të shalqirit, nevojitet kujdes i të mbjellave që do të thotë prashitje e rregullt për shkatërrimin e barishteve ose me anë të përdorimit të herbicideve, të cilat me sukses i zhdukin barishtet. Gjithnjë e më tepër përdoret mulçerimi plasmasi i zi i cili është i dobishëm për mbrojtje nga barishtet, e […]