Pamjaftueshmeria e ujit, Nje nga sfidat me te medha te kohes sone

Nëse nuk i ndryshojmë zakonet tani, kërkesa globale për ujë mund të rritet me 50 për qind deri në vitin 2030. Ndërsa popullata globale vlerësohet të arrijë në 10 miliardë njerëz deri në vitin 2050, kërkesa për ushqim, dhe me të kërkesa për ujë, pritet të rritet. Uji është thelbësor për prodhimin bujqësor dhe sigurinë […]

Gorrica, pema me vlera te medha

Gorrica bën pjesë në gjininë Pyrus L. e cila përmbledh më se 45 specje: të kultivura, bimë spontane në forme shkuresh ose pemë të larta dhe bimë zbukuruese. Në Shqiperi gjënden 3 specie gorricash: dardhulka P. pyreaster Burgst., gorica P. amigdalioformis Ëill., dardha gjethehunap P. elaeagrifolia Pallas. Të tria këto populli i përmbledh në emërtimin […]