Gruri ka sasi dhe cilesi te kenaqeshme per fermeret, por lageshtia mbetet e larte!

Ka filluar korrja e shirja e grurit ne rrethin e Lushnjes. Prej gati nje jave kombajnat kane filluar te korrin grurin dhe fermeret ta pergatisin per te dorezuar ne piken e grumbullimit prane Miell Tirana ne Lushnje. Administratori i kesaj pike Pellumb Tarelli shprehet optimist sa i takon sasise dhe cilesise se kokrres, ku ne […]

Fondet per fermeret, aplikimet kete vit mund te behen edhe nga shtepia!

Portali qeveritar ‘e-Albania’ bën të ditur se këtë vit aplikimi i fermerëve për fondet e skemës mbështetëse kombëtare mund të bëhet direkt përmes portalit e-Albania, nga shtëpia, duke klikuar shërbimin elektronik: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=12513&fbclid=IwAR2ttobG-HHHr9EPYrJdXtS-xWp_dfy1df17P-Q8DOs_SjRV9w_CqVphf3A Njoftimi shoqërohet me një video-tutorial ku shpjegohet hap pas hapi procesi i plotësimit online të formularit të aplikimit. https://www.facebook.com/ealbania/videos/437843710329437/   Aplikim për Skemat Kombëtare […]

Mbrojtja bimeve ne kete periudhe dhe praktika agronomike per fermeret

Shirat  e ditëve të fundit , kanë sjellë një shtim të rezervës  së ujit në tokë ,në dobi të bimëve  të mbjella. Në aspektin e sigurimit të ujit në tokë ishte shumë i dobishëm, kjo duke ditur edhe mungesën e shirave për një kohë të gjatë. Në aspektin e mbrojtjes  së bimëve këto shira kanë […]

Tatimet: Perjashtimi nga tvsh-ja e inputeve bujqesore, lehtesi fiskale per fermeret

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton të gjithë fermerët se, bazuar në vendimin nr. 12, datë 09.01.2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, furnizimi i inputeve bujqësore […]

Ministria e Bujqesise, Subvencionet per fermeret arriten 16 mln euro me 2018

Ministria e Bujqësisë raportoi se ka shpërndarë gjatë vitit 2018 mbi 1.8 miliardë lekë ose 16 milionë euro subvencione për fermerët. Shpërndarja u krye për  93 % e fondit  të planifikuar për vitin 2018 i cili ishte më shumë se 2 miliardë lekë. Gjatë vitit 2018 kanë aplikuar rreth 6 203 aplikantë dhe pas procesit […]

Anketa e Fed, vazhdon renia e te ardhurave per fermeret

Rënia e të ardhurave në fermat amerikane është duke vazhduar prej pesë vitesh, sipas sondazhit më të fundit të Bankës Federale të St Louis, të bankierëve bujqësorë. Bankierët kanë raportuar të ardhurat e fermës në rënie për 20 lagje të njëpasnjëshme. Sondazhi i fundit u krye në dhjetor dhe bankierët presin që të ardhurat e fermave […]

Universiteti i Illinois nis programin e “Data-Intensive” për fermerët

Shkencëtarët e kulturave bujqësore kanë drejtuar dhe kryer tranime dhe keshillime për më shumë se një shekull, por zbatimi i tyre është jashtëzakonisht intensiv, pa mundesine e makinerive bujqësore. Përpjekjet më të mëdha në studimet parcelave eksperimentale, ku studiuesit aplikojnë shkallë të ndryshme plehrimi për rreshta në terren, janë zhvillimi më i fundit i bujqesise […]

Shqiperia, me nivelin me te ulet te subvencioneve direkte per fermeret

Në Shqipëri, mbështetja e investimeve në fermë ra ndjeshëm gjatë periudhës së studimit: nga 6,6 milionë euro në vitin 2010, në 1,1 milionë euro në vitin 2015. Kjo tendencë rënieje në nivelet e mbështetjes së investimeve në fermë kryesisht u shkaktua nga reduktimi i mbështetjes për plantacionet e kulturave bimore të përhershme (veçanërisht ullinjve). Në […]