“Pema e bukes” – Ndryshimet klimatike sjellin ‘ushqimin e se ardhmes’ nga ky frut alternativ!

Ndoshta nuk e keni vënë re mes fluksit të lajmeve të këqija që lidhen me pasojat e tanishme dhe të ardhshme të ndryshimit të klimës, por një nga efektet e mundshme afatmesme të rritjes së temperaturave globale mund të jetë zhdukja, ose të paktën një ulje e ndjeshme e vëllimit të disa kulturave tradicionale: grurë, […]

Si duhet krasitur pema e ullirit?

Degët e pemës së ullirit duhen krasitur në mënyrë që pema të prodhojë më shumë ullinj. Për këtë përdoren gërshërë për krasitje të cilat dizinfektohen paraprakisht në mënyrë që të mos i transmetohet pemës ndonjë sëmundje. Ulliri kërkon shumë diell. Dhe sa më tepër që të krasitet, aq më i madh do të jetë prodhimi […]

Gorrica, pema me vlera te medha

Gorrica bën pjesë në gjininë Pyrus L. e cila përmbledh më se 45 specje: të kultivura, bimë spontane në forme shkuresh ose pemë të larta dhe bimë zbukuruese. Në Shqiperi gjënden 3 specie gorricash: dardhulka P. pyreaster Burgst., gorica P. amigdalioformis Ëill., dardha gjethehunap P. elaeagrifolia Pallas. Të tria këto populli i përmbledh në emërtimin […]

Pema e ullirit dhe historia e saj

Koha shumë e vjetër e kultivimit të “Pemës së Minervës” ka lënë të fshehur origjinën e vërtetë të saj. Është shumë interesante të njihet origjina e ullirit. Sepse për të është folur dhe shkruar gjatë gjithë shekujve, por asnjëherë dhe nga askush nuk është dhënë një mendim përfundimtar. Një gjë është e vërtetë, ulliri është një nga […]

Bajamja, pema që lulëzon e para

Duke u zgjuar nga gjumi i dimrit, pemët e bajameve lulëzojnë me vrull. Meqë është një nga pemët e para që çel, zakonisht bajamja bie shumë në sy. Lulet e saj të bardha dhe rozë i japin hijeshi peisazhit dimëror. Pema e bajames arrin lartësinë nga 4 deri 10 metra kurse diametri deri në 30 centimetër. Bajamja […]