Vitaminat dhe elementet qe nevojiten ndersa vitet kalojne!

Kalcium Me kalimin e moshës, mund të filloni të humbni nga ky mineral më shumë sesa merrni në organizëm. Kjo mund të bëjë që kockat të thyhen më lehtë (osteoporoza), veçanërisht për gratë pas menopauzës. Kalciumi ndihmon muskujt, nervat, qelizat dhe enët e gjakut të punojnë siç duhet.  Kalciumi merret më së shumti nga ushqimi […]

Elementet ushqimore dhe roli fiziologjik i tyre tek pemet frutore

Fale sistemit rrenjor mjaft te zhvilluar dhe shumë te afte per te marrë ujin dhe lendet ushqimore nga thellesite e tokes, bimet e pemeve frutore duken sikur nuk kanë kerkesa te dukshme per lendet ushqimore. Por ku vihet ne kushtet e një kultivimi intensiv me qëllim marrjen e rendimenteve te larta ne prodhimin e frutave […]