Vjelja e rrushit për verë, karakteristikat dhe proçeset për tu respektuar

Thuhet se historia e një vere fillon me hardhinë te cilën prodhuesi i verës apo fermerët e trajtojnë me kujdes gjatë gjithë vitit me shpresën e një rezultati të lartë. Megjithatë, mund të ndodhë që kjo përpjekje njëvjeçare të bëhet e pasukseshme në një çast, nëse një lëndë e parë apo mos-trajtim i duhur pengon […]

Mbrojtja e rrushit nga Grereza me menyra biologjike!

Dy dëmtuesit e hardhise ne kete periudhe jane; TENJA (Lobesia botrana) breznia tretë dhe GREREZA e bistakëve të pjekur me emrin (Vespa germanica ) ose specia tjetër ( Vespa vulgaris) Deri në fund të dhjetëditorit të parë të muajit Gusht është kohë për trajtimet ndaj tenjës. Trajtimet kanë filluar qysh javën e katër të Korrikut. […]

Teknikat per vjeljen e rrushit per vere dhe per tavoline

Vjelja e rrushit bëhet kur kokrrat në veshule janë të pjekura. Vjelja në përputhje me fazën e pjekurisë varet nga kultivari dhe destinacioni i prodhimit. Zakonisht në praktikë vjelja e rrushit bëhet me destinacion për konsum të freskët dhe për përpunim. ORGANIZIMI I VJELJES SË RRUSHIT PËR TAVOLINE Përcaktimi i shkallës së pjekjes dhe vjelja […]

Veçorite dhe karakteristikat e kultivareve te rrushit per tavoline

Bazuar ne karakteristikat morfologjike te tyre, e ndermjet te tjerash ne lidhje me klasifikimin ekonomik, format bimore te rrushit klasifikohen ne: i) Kultivare per tavoline (ose konsum te  fresket) ii)  Kultivare  per  perpunim  (kryesisht   per  vere). Kultivaret  e  seciles  kategori,  kane karakteristika te perbashketa anatomike e morfologjike, te permbajtjes se lendeve ushqimore, e shume te […]