Mbrojtja e ullirit nga miza (Bractocera olea) me insekticide

Siҫ kemi përmendur më parë dy janë strategjitë kryesore në mbrojtjen e ullirit nga miza Strategjia e cila përdor mjete për të menjanuar ҫiftëzimin e mizave, për të shmangur vezëvendosjen në kokrrat e ullirit. Vrasjen e larvave, me insecticide, të cilat tashmë janë në frutat e ullrit. Strategjinë e parë e kemi trajtuar shpesh këtë sezon. Ajo […]

Mbrojtja e rrushit nga Grereza me menyra biologjike!

Dy dëmtuesit e hardhise ne kete periudhe jane; TENJA (Lobesia botrana) breznia tretë dhe GREREZA e bistakëve të pjekur me emrin (Vespa germanica ) ose specia tjetër ( Vespa vulgaris) Deri në fund të dhjetëditorit të parë të muajit Gusht është kohë për trajtimet ndaj tenjës. Trajtimet kanë filluar qysh javën e katër të Korrikut. […]

Mbrojtja e Ullirit ne muajin Qershor!

Miza  e ullirit do jetë në fluturim por nuk pritet infeksion në kokërr. Pra nuk do të lind  nevoja për trajtime  me insecticide. Për mbrojtjen nga miza, këtë dhjetëditor ka kuptim ekonomik vetëm varja e shisheve me ujë dhe plehun DAP. Miza e ullirit është dëmtuesi kryesor në frutat  e ullirit. Miza dëmton tulin e kokrrës duke paksuar sasinë […]

Mbrojtja e bimeve te Evropes, kartat e demtuesve behen dixhitale

Grupi i parë i kartave të studimit të dëmtuesve të bimëve nga EFSA është në dispozicion në një format interaktiv të lehtë për t’u përdorur. Dhjetë nga 28 kartat ekzistuese, të cilat janë krijuar për të ndihmuar shtetet anëtare të BE-së të planifikojnë studimin e tyre vjetor të dëmtuesve janë botuar si “harta histori” në […]

Mbrojtja e kulturave bujqesore nga ngricat pranverore

Ulja e ndjeshme e temperaturave ne muajt e pranveres në vitet e fundit ka rezultuar me dëme të konsiderueshme në kulturat bujqësore e në veçanti te pemët frutore. Në kulturat pemtarise, dëmet më të mëdha nga ngricat e vonshme pranverore shkaktohen në fazën e lulëzimit dhe në atë të formimit të frutave. Pas vrojtimit të […]

Raporti/ Mbrojtja e mjedisit, çfare synimi duhet te arrije Shqiperia deri ne 2030

Mbrojtja e territorit dhe në veçanti e resurseve natyrore e ujore kombëtare paraqitet si domosdoshmëri për zhvillimin e brezit bregdetar. Sipas një raporti të fundit të UNDP, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Territorit, është ndërtuar një plan, sipas të cilit synohet rritja e shkallëve të mbrojtjes së mjedisit, ndërkohë që propozon paralelisht zhvillimin e […]

Mbrojtja e qershise ne fazen e lulezimit

Pas mbrojtjes gjate dimrit të pemëve frutore, mbrojtja e parë në bimësi është ajo kundër tharjes së luleve dhe organeve gjenitale (Monilinia laxa). Ky është një nga parazitet më të dëmshme që sulmon pemet berthamore (pjeshke, kajsi, kumbull, qershi). Trajtimin kundër M. Laxå është kryer gjate lulezimit, në një fazë shumë të ndjeshme në fruta. […]