Food Bank, ndihme per te varferit.

Projekti me i fundit qe do te implementohetne bashkine Lushnje eshte ai lidhur me perdorimin sa me efikas te mbetjeve ne tregjet e fruta perimeve si dhe te futjes ne kulturen shqiptare te perdorimit te cdo produkti qe vjen nga Fermeri, pamvaresisht cilesise se tij jo te mire per export. Ka disa nisma ne kete […]

Rruga Lushnje – Karbunarë merr formë

Rruga Lushnje – Karbunarë merr formë

  Kane avancuar punimet ne aksin rrugor Eldon Park– Karbunare me fond 83 mln leke,  gjatesi 1.6 km me trotuar, kanalizime te ujerave tebardha si dhe ndricim e korsi bicikletash ne trotuarin e djathte te saj kur shkon per Karbunare. 9 m e me puseta ne cdo 25 majtas 2 m djathtas 3 m. Kanalizimi […]

Parku Kombetar i Divjakes, nje pasuri qe kerkon vemendje! vemendje

Menaxhimi i zonave te mbrojtura dhe rritja e kapaciteteve te punonjesve qe sherbejne ne keto parqe, ka qene pjese e workshopit te organizuar ngaqe sherbejne ne keto parqe, ka qene pjese e workshopit te organizuar ngaIUCN nje organizate nderkombetare me focus mjedisin dhe Zonat e IUCN nje organizate nderkombetare me focus mjedisin dhe Zonat e […]

Data: December 13, 2018 | Kategoria: NewsEnea