Horizont EU/ Edukim mjedisor me të rinjtë në Lushnje!

Në datën 23 shkurt në ora 10 – 11 u organizua një orë edukimi në shkollën e mesme “Jani Nushi” në kuadër të projektit: “Rinia si faktor ndryshimi në realitetin mjedisor dhe sportiv” i cili po zbatohet në qytetin e Lushnjës nga Horizont EU, projekt i cili mbështetet nga Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në […]

Renia e lindjeve ul shpenzimet e familjeve shqiptare per veshje dhe edukim

Më 2018-n shqiptarët ndanë si shpenzime për veshje nga buxheti i tyre më pak para se në vitin 2009. Sipas INSTAT 9 vite më parë shqiptarët harxhonin 5.7 për qind të buxhetit të tyre për veshje, ndërsa në vitin 2018 shpenzuan 4.2 për qind të buxhetit. Në vitin 2018 shpenzimet mesatare mujore për veshje të […]

Edukim Mjedisor ne shkollat e Divjakes nga stafi i AdZM Fier

Edukimi mjedisor është një nga fushat e rëndësishme të kurrikulës së arsimit shkollor për të cilën mësuesit duhet të kujdesen lidhur me planifikimin dhe përfshirjen e veprimtarive në procesin e mësimdhënies dhe të nxënies. Ndërgjegjësimi i nxënësve për problemet dhe rendesite e mjedisit dhe roli që luajnë individët dhe shoqëritë në shkaktimin e tyre, është […]