Turizmi rural, masat në kohën e COVID-19 dhe avantazhet

Nga Ismail Beka, Organizata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) Turizmi në Shqipëri në total, duke përfshirë ndikimin indirekt të trefishtë shkon në 25% të PBB-së dhe punësimit, ndërsa mbulon 50% të eksporteve, dhe ishte një sektor me një rritje më të lartë se rritja mesatare ekonomike e vendit (5,7% në 2018). Turizmi është një nga […]

Familjet e reja shpenzojne gati dy here me pak per ushqime dhe dyfish me shume per restorante dhe hotele

Më shumë se një e pesta e shpenzimeve nga familjet e reja shkon për të siguruar banesën. Sipas të dhënave të INSTAT të publikuara në Anketën e Buxhetit të Familjeve 2018, rreth 22.6% e shpenzimeve e familjeve me kryefamiljar deri në 24 vjeç, ishin për banesë, duke mbajtur kështu rekord krahasuar me familjet, ku kryefamiljari […]